Nowa Generacja
Zarządzania Flotą

Ogólnopolska sieć serwisów
mechanicznych i blacharsko-lakierniczych

Zobacz pełną ofetę

Twoja mobilność, Twoja kontrola, Twój spokój

Likwidacja
szkód komunikacyjnych

Udział oraz pomoc przy usuwaniu szkód komunikacyjnych, których doznał pojazd, w tym wsparcie przy organizacji transportowania pojazdów uszkodzonych, oględzin w celach związanych z ubezpieczeniem oraz kierowanie pojazdów uszkodzonych do warsztatów naprawczych.

Zarządzanie
flotą

Monitorowanie przebiegu i wieku pojazdów w celu wyznaczenia użytkownikowi terminu przekazania pojazdu na przegląd okresowy lub techniczny, w tym informowania użytkownika o konieczności dokonania takiego przeglądu. Kontrola przestrzegania terminów przeglądów i konserwacji określanych w gwarancji i instrukcji obsługi pojazdu związanych z jego standardową eksploatacją.

System
informatyczny

OmniFleet to autorski, opracowany w całości przez Inter Profmax system do kompleksowego zarządzania i monitorowania samochodów flotowych, firmowych i leasingowych. W odróżnieniu od dotychczas stosowanych narzędzi umożliwia nie tylko obsługę polis i zarządzanie naprawami, ale także pełne zarządzanie flotą z pozycji właściciela i użytkownika pojazdu.

Call center
& helpdesk

Użytkownicy pojazdów, mają zapewnioną pomoc techniczną podczas takich sytuacji jak: awarie, kolizje drogowe itp. (pracownik dedykowany) umawianie aut na serwis, wysyłanie zleceń naprawy do serwisów na terenie całego kraju, kontrola jakości i zasadności przeprowadzanych napraw.

Nasza oferta

Twój spokój

 • Przyjmowanie i rejestracja zgłoszeń za pomocą własnego call center
 • Udostępnienie systemu informatycznego do kompleksowego monitorowania procesu napraw, wielopoziomowa hierarchia dostępu umożliwia współudział w procesie kilku podmiotów jednocześnie
 • Wykorzystanie aplikacji mobilnej do rejestracji zdarzeń
 • Przygotowanie dokumentacji szkodowej
 • Kompletowanie dokumentów niezbędnych do zakończenia procesu likwidacji szkody
 • Częściowa lub pełna likwidacja szkód komunikacyjnych w zakresie ustalonym z Usługobiorcą
 • Monitorowanie przebiegu procesów likwidacyjnych uwzględniające towarzystwo Ubezpieczeniowe – Serwis – Klient w tym: zachowanie terminów, obsługa oględzin oraz asysta techniczna
 • Koordynacja procesu oraz opieka nad Klientem od momentu zgłoszenia do zakończenia naprawy
 • Zarządzanie naprawami blacharsko-lakierniczymi i mechanicznymi
 • Realizacja zleceń w sieci naprawczej typu premium
 • Realizacja napraw na pojazdach ciężarowych
 • Naprawy wykonywane według jednolitej technologii
 • Kontrola jakości napraw i zarządzanie oraz analiza procesu reklamacji
 • Wynajem na preferencyjnych warunkach samochodów zastępczych
 • Ścisła współpraca z operatorami assistance
 • Możliwość świadczenia usług door-to-door
 • Przygotowanie zestawienia i raportów zgodnych z oczekiwaniem Usługobiorcy pozwalające na dokonanie analizy wydajności obsługi (KPI)
OmniFleet

Omnifleet

OmniFleet to system do kompleksowego zarządzania i monitorowania samochodów flotowych, firmowych i leasingowych. W odróżnieniu od dotychczas stosowanych narzędzi umożliwia nie tylko obsługę polis i zarządzanie naprawami, ale także pełne zarządzanie flotą z pozycji właściciela i użytkownika pojazdu.

dostęp na każdym
urządzeniu

z każdego miejsca
na świecie

transparentny
system raportowania

Fundamentem strategii działania jest transparentność wszelkich procedur oraz polityka wysokiej jakości wykonywanych usług.

Zarządzanie Flotą za naszym pośrednictwem pozwala firmom skupić się na prowadzeniu własnej działalności oraz zminimalizować czas kontroli stanu floty użytkowanych pojazdów.

Usługa poprawia efektywność, produktywność oraz mobilność posiadanego parku samochodowego przy jednoczesnym zapewnieniu redukcji kosztów oraz wysokiego komfortu pracy użytkownikom pojazdów służbowych.

Inter Profmax jako administrator jest odpowiedzialny za zarządzanie przydzieloną flotą samochodów.

 • Call-Center oraz pomoc techniczna dla użytkowników
 • Monitorowanie stanu technicznego pojazdów, przeglądów i terminów badań technicznych
 • Przynależność do sieci serwisów mechanicznych i blacharsko-lakierniczych
 • Wymiana i zakup opon
 • Likwidacja szkód komunikacyjnych
 • Obsługa Door2door
 • Auta zastępcze
 • Polityka flotowa
 • Kompleksowy system raportowania
Więcej o zarządzaniu flotą Zwiń tekst

Kontakt

InterProfmax Sp. z o.o.
ul. Krypska 13/U4
04-082 Warszawa

W celu uzyskania większej ilości informacji, wypełnij formularz kontaktowy:

Dziękujemy, wiadomość została wysłana.

ISO

Posiadamy certyfikaty potwierdzające zgodność z normą
ISO 9001:2015 oraz EN ISO/IEC 27001:2017

Otrzymanie certyfikatu jest potwierdzeniem, że z sukcesem dostosowaliśmy system pracy, wszelkie procesy biznesowe oraz własne systemy informatyczne do wymagań normy.

Gwarantuje to naszym Klientom pewność współpracy z rzetelnym partnerem, którego usługi są świadczone zgodnie z najwyższymi, międzynarodowymi standardami.

Uzyskanie certyfikatu było możliwe dzięki wysokiej świadomości celu i zaangażowania naszych pracowników, jak również efektywnego zarządzania procesami i ryzykiem na wszystkich szczeblach działalności spółki Inter Profmax.